Κιότο, Ιαπωνία: Οι εγκεφαλικές μικροαιμορραγίες (CMBs) έχουν προσελκύσει την προσοχή ως σημαντικός προγνωστικός δείκτης εγκεφαλικού επεισοδίου σε διάφορες μελέτες. Η έρευνα δείχνει επίσης ότι το  cnm-positive Streptococcus mutans, ένας τύπος στοματικού βακτηρίου που συνδέεται με την τερηδόνα των δοντιών, εμπλέκεται στην ανάπτυξη των CMBs.

ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΒΡΙΣΚΟΥΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΣΤΟΜΑΤΙΚΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΎ

Προσπαθώντας να αποσαφηνίσουν τη σύνδεση, μια ομάδα από Ιάπωνες ερευνητές ανακάλυψαν νέα στοιχεία. Αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι το cnm-positive S. mutans είναι ένας νέος παράγοντας εξασθένησης της γνωστικής λειτουργίας που συνδέεται με τις CMBs. Αυτό σημαίνει ότι συνδέεται με διαταραχές όπως το εγκεφαλικό και η άνοια.

Με στόχο να κατανοήσουν την κλινική σημασία των CMBs και των μηχανισμών παραγωγής τους, οι ερευνητές εξέτασαν 279 ασθενείς. Η εξέταση των ασθενών (μέσος όρος ηλικίας: 70 έτη) είχε να κάνει με την παρουσία ή όχι του cnm-positive S. mutans στο σάλιο. Επιπλέον, αξιολογήθηκαν η γνωστική λειτουργία, η κατάσταση υγείας των δοντιών και η παρουσία CMB.

Η στοματική εξέταση συμπεριέλαβε τον αριθμό των υπαρχόντων δοντιών, την παρουσία τερηδόνας και την περιοδοντική κατάσταση των συμμετεχόντων. Το 94% ήταν θετικοί στο S. mutans και το 25% θετικοί στις δραστηριότητες που σχετίζονται με το S. mutans. Μαγνητική τομογραφία του εγκεφάλου ανίχνευσε CMBs  σε 73 συμμετέχοντες (26%).

Όσο για την οδοντιατρική εξέταση, το 31% είχαν τερηδόνα και το 28% είχαν μέτρια ως σοβαρή περιοδοντίτιδα. Ο μέσος όρος των δοντιών που είχαν απομείνει ήταν 22.7± 7.5. Οι αναλύσεις έδειξαν ότι το cnm-positive S. mutans ανιχνεύθηκε συχνότερα στους συμμετέχοντες με CMBs. Επιπλέον, το ποσοστό τερηδόνας ήταν σημαντικά ψηλότερο στους ασθενείς που ήταν θετικοί στις δραστηριότητες που σχετίζονται με το S. mutans.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα ευρήματα υποδηλώνουν έναν μοριακό μηχανισμό για την αλληλεπίδραση μεταξύ χρόνιων στοματικών λοιμώξεων και διαταραχών όπως η γνωστική δυσλειτουργία και το εγκεφαλικό επεισόδιο.

Τα τρέχοντα δεδομένα υποστηρίζουν ότι η στοματική μικροχλωρίδα έχει σημαντική επίδραση στις νευρολογικές ασθένειες. Ως εκ τούτου, οι ερευνητές πρότειναν βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ ιατρικών και οδοντιατρικών επαγγελματιών.

Η έρευνα έχει τίτλο "Oral cnm-positive Streptococcus mutans expressing collagen binding activity is a risk factor for cerebral microbleeds and cognitive impairment." Δημοσιεύτηκε διαδικτυακά στο Scientific Reports journal στις 9 Δεκεμβρίου.

 

 

πηγή:dentalalert.gr