Όψεις πορσελάνης ή Όψεις σύνθετης ρητίνης;
Οι όψεις αποτελούν πολύ λεπτά φύλλα πορσελάνης ή σύνθετης ρητίνης (υλικό λευκού σφραγίσματος) που συγκολλούνται στην εξωτερική επιφάνεια των δοντιών με σκοπό τη βελτίωση της αισθητικής τους εμφάνισης.Η τεχνική συγκόλλησης είναι παρόμοια και στις δύο περιπτώσεις διαφοροποιείται όμως η διαδικασία κατασκευής καθώς οι όψεις πορσελάνης κατασκευάζονται αποκλειστικά στο εργαστήριο (έμμεση τεχνική) ενώ οι όψεις σύνθετης ρητίνης μπορούν να γίνουν και στο ιατρείο άμεσα.Οι όψεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε:
Δυσχρωμία των δοντιών που δεν ανταποκρίνεται επαρκώς στη λεύκανση (πχ δυσχρωμία σχετιζόμενη με τετρακυκλίνες) Αποτριβές και κατάγματα των δοντιών Κενά μεταξύ των δοντιών
Συγγενείς ανωμαλίες στο σχήμα των δοντιών (πχ σφηνοειδή δόντια)
Μικρές ανωμαλίες στη διάταξη των δοντιώνΒέβαια υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν είναι εύκολο να χρησιμοποιηθούν οι όψεις όπως:
Δόντια με εκτεταμένα σφραγίσματα αποτελούν αντένδειξη για αποκατάσταση με όψεις, και ειδικά με όψεις πορσελάνης καθώς είναι πολύ σημαντικός ο δεσμός με την αδαμαντίνη για την αντοχή τους και τη μακροπρόθεσμη επιτυχία τους Σε περιπτώσεις που λείπει μεγάλο μέρος του δοντιού λόγω τερηδόνας ή κατάγματος οι όψεις δε συνιστούν λύση επιλογής εφόσον δεν προστατεύουν το δόντι και ενδεχομένως να απαιτείται η ολική κάλυψη του δοντιού με μια στεφάνη (θήκη) Ασθενείς που τρίζουν ή σφίγγουν τα δόντια τους Ασθενείς με δυσπλασία της αδαμαντίνηςΈμμεση/ Άμεση Τεχνική
Βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε αποκατάσταση με όψεις είναι τα δόντια και τα ούλα να είναι υγιή. Συνεπώς, κάθε μορφή θεραπείας στα δόντια και στα ούλα, οφείλει να έχει ολοκληρωθεί πριν την τοποθέτηση των τελικών αποκαταστάσεων. Σε κάθε περίπτωση που απαιτείται εκτεταμένη αλλαγή του υπάρχοντος σχήματος των δοντιών είναι σημαντικός ο αρχικός σχεδιασμός που πραγματοποιείται με το διαγνωστικό κέρωμα σε εκμαγείο μελέτης. Με βάση αυτό μπορούν να χτισθούν τα δόντια με σύνθετη ρητίνη χωρίς να γίνει μόνιμη συγκόλληση (diagnostic mock-ups) και να γίνουν σε αυτό το στάδιο οι απαιτούμενες διορθώσεις ώστε να έχει ο ασθενής μια εικόνα του τελικού αποτελέσματος.Στις όψεις πορσελάνης απαιτείται τις περισσότερες φορές να τροχιστούν λίγο τα δόντια για να εξασφαλιστεί ικανός χώρος για το κεραμικό υλικό της επικάλυψης. Ακολουθεί αποτύπωση και καταγραφή του επιθυμητού χρώματος. Οι όψεις πορσελάνης κατασκευάζονται αποκλειστικά στο εργαστήριο (έμμεση τεχνική) και συγκολλούνται στα δόντια μόνιμα με ρητινώδη κονία.
Σε αντίθεση οι όψεις της σύνθετης ρητίνης δεν απαιτούν τρόχισμα των δοντιών και τις περισσότερες φορές ολοκληρώνονται σε μια συνέδρια με απευθείας τοποθέτηση του υλικού στα δόντια από τον οδοντίατρο(άμεση τεχνική).Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα όψεων πορσελάνης
Η πορσελάνη είναι κεραμικό υλικό υψηλής αντοχής που έχει παρόμοια διαφάνεια με αυτή της αδαμάντινης. Για το λόγο αυτό οι αποκαταστάσεις με αυτή μπορούν να πετύχουν άψογο αισθητικό αποτέλεσμα μιμούμενες τη φυσική εμφάνιση των δοντιών. Οι όψεις πορσελάνης μπορούν να αλλάξουν ριζικά το χαμόγελο και κατ’ επέκταση την εμφάνιση του προσώπου του ασθενή. Παράλληλα, είναι ανθεκτικές στην προσρόφηση χρωστικών ενώ διατηρούν το αρχικό τους σχήμα και χρώμα. Έτσι το αποτέλεσμα που επιτυγχάνεται με αυτές είναι μόνιμο και διατηρείται αναλλοίωτο με το πέρασμα του χρόνου. Κλινικές μελέτες δείχνουν ότι μετά από προσεκτική επιλογή ασθενών το ποσοστό επιτυχίας των όψεων πορσελάνης αγγίζει το 91% μετά από διάρκεια 10 ετών. Αυτό αντικατοπτρίζεται στο κόστος της θεραπείας που είναι σχετικά υψηλό σε σύγκριση με άλλες αισθητικές θεραπείες. Οι όψεις πορσελάνης εξακολουθούν να αποτελούν μια μη επανορθώσιμη μορφή θεραπείας από τη στιγμή που τα δόντια θα τροχιστούν. Πάραυτα, η παρασκευή των δοντιών που απαιτείται για αυτές είναι πολύ μικρή σε σχέση με τις στεφάνες ολικής κάλυψης (θήκες).Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα όψεων ρητίνης
Οι όψεις σύνθετης ρητίνης αποτελούν μια πιο συντηρητική προσέγγιση που είναι εντελώς επανορθώσιμη καθώς δεν απαιτείται τρόχισμα των δοντιών. Για τον ίδιο λόγο η διαδικασία είναι εντελώς ανώδυνη και μπορεί να αποδώσει ένα ικανοποιητικό αισθητικό αποτέλεσμα αν η τοποθέτηση γίνει με τις τελευταίες τεχνικές της διαστρωμάτωσης. Επίσης το γεγονός ότι η τοποθέτηση γίνεται άμεσα από τον οδοντίατρο καθίστα τη λύση αυτή πιο οικονομική.
Πρέπει όμως να τονιστεί ότι το αποτέλεσμα με τις όψεις σύνθετης ρητίνης δεν είναι μόνιμο καθώς το υλικό προσροφά χρωστικές και χρειάζεται πολύ πιο γρήγορα αντικατάσταση.Με ποια κριτήρια γίνεται η επιλογή της καταλληλότερης θεραπείας κάθε φορά
Με βάση τα όσα προαναφέραμε τα κριτήρια για την επιλογή της καταλληλότερης θεραπείας κάθε φορά περιλαμβάνουν στοιχεία που σχετίζονται με τον ασθενή (πχ διατροφικές συνήθειες, βρουξισμός, επίπεδο στοματικής υγιεινής) στοιχεία που αφορούν την αρχική κατάσταση των δοντιών που πρόκειται να αποκατασταθούν (πχ ύπαρξη σφραγισμάτων, ποιότητα και πάχος αδαμαντίνης) στοιχεία που έχουν σχέση με τη θεραπεία αυτή καθαυτή όπως η έκταση, ο χρόνος και το κόστος αυτής στοιχεία που αναφέρονται στις απαιτήσεις και στις προσδοκίες του ασθενή για το τελικό αισθητικό αποτέλεσμα και τη μονιμότητα αυτούΣυνοψίζοντας, η πλειοψηφία των περιπτώσεων που σχετίζονται με βελτίωση της αισθητικής εμφάνισης των δοντιών μπορεί, μετά από σωστό σχεδιασμό, να αντιμετωπιστεί με μεγάλη επιτυχία με την τοποθέτηση όψεων . Η απόφαση για την επιλογή του υλικού, που θα χρησιμοποιηθεί κάθε φορά, πρέπει να λαμβάνεται σε συνεργασία με τον ασθενή, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες και στις προσδοκίες αυτού από τη θεραπεία και έχοντας απόλυτη γνώση των δυνατοτήτων και των περιορισμών των υλικών αυτών.
 
πηγή:emeiskaioodontiatros.gr